Hitel


PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT


Az OTP Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönt kedvező feltételek mellett veheti igénybe termékeink megvásárlására.
Miért előnyös?
Azonnal hozzájuthat
Ha kitöltötte a kölcsönkérelmi nyomtatványt, perceken belül megmondjuk Önnek, milyen feltételekkel veheti igénybe a kölcsönt. Ha a szükséges papírok is rendelkezésre állnak, a kölcsönszerződés megkötése és a szükséges saját erő befizetése után a kiválasztott árucikket már haza is viheti!

Akár saját erő nélkül is hozzájuthat
ha Ön rendelkezik az OTP Banknál olyan bankszámlával, amelyre jövedelme legalább 3 hónapja rendszeresen érkezik, akár saját erő befizetése nélkül is vásárolhat.

Jellemzők
• Összege: konstrukciótól függően minimum 20.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft.
• Futamideje: konstrukciótól függően 6 - 48 hónapig terjedhet.
• Kamatozás módja: A teljes futamidő alatt fix.
• Törlesztése havi részletekben történik.
• Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 500 ezer forint összegű, 36 hónap futamidejű kölcsön esetén: 39,8%. A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe vételre.Reprezentatív példa

Mikor szükséges adóstárs bevonása?
• 500.000 Ft kölcsönösszeg felett, vagy
• ha a kölcsönigénylő egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, vagy egyszemélyes ügyvédi/végrehajtó iroda tulajdonosa, vagy szellemi szabadfoglalkozású, vagy
• ha a kölcsönigénylő munkáltatója egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, vagy egyszemélyes ügyvédi/végrehajtó iroda, vagy szellemi szabadfoglalkozású, vagy társasház, vagy
• ha a kölcsönigénylő mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, Bt. vagy KKT. kül- vagy beltagja
Adóstárs csak olyan személy lehet, aki megfelel az adóstárs (társigénylő) nélkül kölcsönt igényelhető személy alapfeltételeinek, és megfelel az OTP Bank által előírt minimális hitelfeltételeknek és rendelkezik az előírt dokumentumokkal.

Hogyan igényelheti?
Ön Áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsönt igényelhet, ha
• 18. életévét betöltötte,
• devizabelföldi természetes személy,
• legalább 3 hónapos, folyamatos munkaviszonyból származó,
• legalább havi 40.000 Ft igazolt nettó jövedelemmel rendelkezik,
• nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerint, bármely banknál vagy pénzintézetnél nyilvántartott hitelével vagy kölcsönével kapcsolatosan adósként vagy adóstársként adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt, ilyen eljárást nem kezdeményezett, valamint
• megfelel az OTP Bank hitelbírálati követelményeinek.
A kölcsönigénylés az OTP Bankkal szerződésben álló kereskedelmi vagy szolgáltató cégek üzleteiben, illetve azok ügynökeinél nyújtható be.
Állandóan elérhető konstrukcióink mellett időszakos jelleggel akciós konstrukciók elérhetőségét is biztosítjuk, amelyek keretén belül még kedvezőbb feltételekkel igényelhet áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönt. Az akciós termékek feltételeiről kereskedői partnereinknél érdeklődhet.

Milyen okmányok szükségesek az igényléshez?
• legutolsó havi, kiegyenlített közüzemi díjszámla, vagy vezetékes telefonszámla, vagy előfizetéses mobil telefonszámla
• ha lakossági bankszámláról szeretne törleszteni, a legutolsó bankszámlakivonat
• Ha Ön alkalmazott, és nem rendelkezik bankunknál legalább 3 hónapos, jövedelem átutalásos lakossági bankszámlával, akkor a fentieken túl munkáltatói jövedelemigazolás vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat (Ha Ön bankunknál rendelkezik legalább 3 hónapos, jövedelem átutalásos lakossági bankszámlával, jövedelemigazolást nem kell bemutatnia!)
• Ha Ön nyugdíjas, akkor a fentieken túl a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat
• Ha Ön egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy szellemi szabadfoglalkozású személy, akkor a fentieken túl vállalkozói igazolvány (vagy a tevékenység folytatására kiadott igazolás) és a NAV által kiállított jövedelemigazolás is szükséges
• Ha Ön Kkt. vagy Bt. bel-, vagy kültagja, más társas vállalkozás tulajdonosa , és nem rendelkezik legalább 3 havi rendszeres OTP jövedelem-átutalással, akkor a fentieken túl az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat
• Ha Ön őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, akkor a fentieken túl őstermelői igazolvány (családi gazdálkodó esetén, amennyiben nincs, akkor vállalkozói igazolvány) és az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás szükséges
• Ha Ön egyszemélyes ügyvédi iroda, egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa, akkor a fentieken túl kamarai tagságot igazoló dokumentum, és az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás
• Kölcsönigénylési nyomtatvány

Amire szüksége lehet
• Hirdetmény
• Üzletszabályzat
• Fogalomtár

• Szerződésminta


MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS  (letölthető)

Cofidis

Ha egy konkrét termékre vágyik, de szeretné az árát részletekben kifizetni, a Cofidis Áruhitel segíthet Önnek!

Előnyök
• A hitelbírálat azonnal megtörténik
• Forint alapú, így nincs árfolyam kockázat
• A futamidő és a hitelösszeg is rugalmasan választható
• Akár 0%-os THM-el is igényelhető, melyről partnereinknél érdeklődhet

Mik a Cofidis Áruhitel igénylésének az alapfeltételei?
• 18. életév betöltése
• Állandó magyarországi lakcím
• Rendszeres, minimum nettó 70 000 Ft-os jövedelem
 alkalmazott és munkabért kap (min. 3 hónapos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén)
 egyéni vállalkozó esetén min. 2 éves, lezárt egyén vállalkozói múlt
 nyugdíjas vagy véglegesített rokkantsági ellátásban részesül vagy véglegesített rokkantsági ellátásban részesül (határozattal igazolni szükséges, hogy meddig kapja a rokkantsági ellátást)
• Saját telefonos elérhetőség
• A hiteligénylő nem szerepel aktív adósként a negatív KHR listán

Milyen dokumentumok szükségesek a Cofidis Áruhitel igényléséhez?
• Személyes beazonosítás során: Személyi igazolvány vagy kártya alapú gépjármű vezetői engedély vagy útlevél mindkét oldalának másolata
• Lakcímkártya – a lakcímet tartalmazó oldal fénymásolata
• Jövedelemigazolás

500 000 Ft alatti hitelösszeg esetén:
o Két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat minden oldalának másolata, arról a számláról, ahová a jövedelme érkezik (bankszámlakivonat formátuma lehet eredeti, fénymásolat  vagy online bankból kinyomtatott kivonat), vagy a szerződéscsomagban található munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok), a munkáltató által kitöltve. Az igazolás 30 napnál nem régebbi, beküldendő eredetiben, mely lehet a csomagban található  vagy azzal megegyező tartalmú nyomtatvány.
o Nyugdíj esetén: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata vagy ha Ön rokkantsági ellátásban részesül, kérjük, csatolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát.

500 000 Ft feletti hitelösszeg esetén:
o Alkalmazott: Munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok ). Az igazolás 30 napnál nem régebbi, beküldendő eredetiben, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú, a munkáltató által megfelelően kitöltött nyomtatvány
o Nyugdíjas: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata vagy ha Ön rokkantsági ellátásban részesül, az előző dokumentum mellé csatolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát.
• Amennyiben gyermek után családi pótlékra jogosult: MÁK (Magyar Állam Kincstár) által kiállított igazolás fénymásolata, vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.
• Egyéb jövedelem igazolás (pl.: ingó, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, cafeteria): az egyéb jövedelem típusától függően NAV által kiállított jövedelemigazolás fénymásolata vagy munkáltatói igazolás.


Csak felelősen!
Javasoljuk, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Amennyiben ezt igényli, a Cofidis segítséget nyújt teherviselő képességének felméréséhez.